دستاورد ها

 1. 1

  اولین ارسال

  در هر جایی از انجمن پیام یا پستی ارسال کنید تا این دستاورد را به دست بیاورید.
 2. 2

  دریافت اولین لایک

  برای دریافت این دستاورد باید یک لایک بدست آورید.
 3. 5

  بازگشت فوق العاده!

  30 مطلب ارسالی داشتید ، شما حتما اینجا را دوست دارید♥
 4. 10

  بدون توقف!

  شما 100 مطلب ارسال کرده اید ، امیدوارم بیشتر با ما باشید.
 5. 10

  دوست داشتنی

  به پست های شما 25 بار واکنش داده شده است.
 6. 15

  به شدت دوست داشتنی!

  مطالبی که ارسال کردید ، تاکنون 100 واکنش را دریافت کرده‌اند!
 7. 20

  وابستگی شدید!

  تبریک 1000 تاپیک ارسال کردید ، شما وابستگی شدیدی به این انجمن دارید.
 8. 20

  شما بسیار مفید هستید

  محتوای ارسالی شما 250 بار مورد واکنش قرار گرفته است.
 9. 30

  عاشقتم!

  مطالبی که ارسال کردید 500 واکنش را در پی داشته است!
عقب
بالا