donya
امتیاز کسب شده
2

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • باید به مردم اثبات می کردم

  که چقدر اشتباه فکر می کنند

  که وقتی پیر می شوند،

  دیگر عاشق نمی شوند.

  نمی دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می شوند
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
عقب
بالا